top of page
Untitled design (44).png
OM CAP ESTATE

Cap Estate är ett fastighetsutvecklingsföretag som grundades 2019 av Christian Klausson och Pär Johansson med en vision om att vara med och förändra bygg- och fastighetsbranschen till en mer miljövänlig verksamhet. Under de år vi har verkat i branschen, sedan i slutet av 90-talet, har vi byggt upp en bred kompetens inom byggnation och fastighetsutveckling.
Vi använder vår kompetens till att ta nästa steg inom klimatsmart byggande; hela byggnader som kan återbrukas, byggas om och få ett nytt långt liv. 

Återbruk av byggmaterial är ett nytt grepp för att åstadkomma mer miljövänliga byggnader. Med vår metod så återbrukar vi hela byggnader som får ett nytt liv på en ny plats. Vi halverar på så sätt det klimatavtryck som våra byggnationer står för. 

 

 

ÅTERBRUK AV BYGGNADER

Skola_49.jpg

BYGGNATION AV SKOLA I ÖREBRO MED ÅTERBRUK.

KONTAKTA OSS FÖR ATT HÖRA
MER OM HUR VI JOBBAR MED
ÅTERBRUK AV BYGGNADER!

Cap Estate AB

Grubbensringen 13, 112 69 Stockholm

Pär Johansson
070 265 93 25 - par@capestate.se

bottom of page