top of page
Skola_38.jpg

NÄSTA NIVÅ AV CIRKULÄRT BYGGANDE

REDUKTION AV CO2  /  50% MINDRE KLIMATPÅVERKAN   /   ÅTERBRUK

Art Class

FASTIGHETSUTVECKLING MED ÅTERBRUK.

Vi utvecklar fastigheter genom att återbruka hela byggnader. Byggnaderna får ett nytt liv på en ny plats, nya människor och nya verksamheter. I en förskola för 140 barn så återbrukas ca: 300 ton byggmaterial samtidigt som man sparar ca: 300 000 ton utsläpp av CO2 jämfört med att bygga en skola traditionellt.

iStock-961826946.jpg
Skola_49.jpg

BYGGNATION AV SKOLA I ÖREBRO MED ÅTERBRUK.

IMG_8893_edited.jpg

28 LÄGENHETER I MORGONGÅVA
ENERGIKLASS A.

doh riun.jpg

CIRKULÄR FASTIGHETSUTVECKLING.

Hela byggprocessen, anläggning och hus, genererar 18 procent av de totala utsläppen av koldioxid i Sverige enligt en rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Sveriges Byggindustrier.

 

Genom att bygga med vår metod så halverar vi klimatavtrycket!

iStock-961826946.jpg
Untitled design (44).png
AFFÄRSIDÉ

Cap Estate är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att utveckla och bygga för- och grundskolor samt ungdomsbostäder med ett cirkulärt tänk och en hög grad av återbruk vilket ger en lägre klimatpåverkan. 

MISSION

Vår mission är att skapa en positiv skillnad i de orter vi investerar i. Cap Estate skall bidra till miljövänliga byggnader och spännande arkitektur vilket skapar positiva upplevelser för hyresgäster och lokalsamhället.

VISION

Cap Estate vill vara en ledande aktör i att utveckla för- och grundskolors samt ungdomsbostäder byggda med ett cirkulärt tänk och en hög grad av återbruk.

bottom of page