top of page

NÄSTA NIVÅ AV CIRKULÄRT BYGGANDE

Sveriges mest klimatsmarta byggsystem.

REDUKTION AV CO2  /  50%-70% MINDRE KLIMATPÅVERKAN   /   ÅTERBRUK

Rendering Vårberg.png

FASTIGHETSUTVECKLING
MED ÅTERBRUK.

Cap Estate är ett fastighetsutvecklingsbolag vars affärsidé är att utveckla och bygga för- och grundskolor samt bostäder med en cirkulär strategi och hög grad av återbruk vilket genererar en betydligt lägre klimatpåverkan. 

 

Vi utvecklar fastigheter genom att återbruka hela byggnader. Byggnaderna får ett nytt liv på en ny plats, nya människor och nya verksamheter. I en förskola för 140 barn så återbrukas ca: 300 ton byggmaterial samtidigt som vi sparar ca: 300 000 ton utsläpp av CO2 jämfört med att bygga en skola traditionellt.

Vi reducerar klimatpåverkan med upp till 70%!

DEMONTERING ÅTERBYGGNATION (1)_edited.png
Vy_Långsida_10.jpg

SVERIGES MEST KLIMATSMARTA BYGGSYSTEM

klimatpåverkan.png
05_3.png

CIRKULÄR FASTIGHETSUTVECKLING.

Hela byggprocessen, anläggning och hus, genererar 18 procent av de totala utsläppen av koldioxid i Sverige enligt en rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Sveriges Byggindustrier.

 

Genom att bygga med vår metod så halverar vi klimatavtrycket!

iStock-961826946.jpg
bottom of page